אילן שרותי תמלול | שירותי תמלול מתקדמים - תקנון העלאת קבצים
תמלול הקלטות , זיהוי קולות, בדיקת אותנטיות הקלטה, חוות דעת מומחה לבית משפט ועוד..

מאז 1994

תקנון - העלאת קבצים - "אילן שרותי תמלול"

תנאים כלליים לאישור העלאת קבצים באתר.
1. המשתמש מאשר לחברת אילן שרותי תמלול לעשות שימוש בקבצים לטובת תמלול.
2. ידוע ומוסכם כי מידע ו/או חומר המצוי במחשבו של המשתמש יתגלה לחברה במהלך אספקת השירות.